Optisk kalcit

40 kr

Optisk Kalcit kallas ibland Islandsspat. Den renar och aktiverar alla chakran, förbättrar energiflödet genom de subtila kropparna. Hjälper dig att få klarhet och att manifestation. Kan programmeras för ett specifikt ändamål, bra på att rensa bort energi blockeringar. Väcker medvetandet om begränsande föreställningar och rädslor vi har och de områden i livet där förlåtelse behövs för att skapa harmoni, frid och glädje. Ökar flödet av chi och skingrar negativa energier, krafter och blockeringar från kroppen, energikroppar eller miljön.