Vi har bytt namn! Besök oss på www.casiaselection.com

Vägen mot inre transformation Webbkurs


 

I denna e-kurs ställs du inför reflektions frågor kring transformation och förändring i ditt inre. Använd denna e-kurs som en hjälp på traven för att få de verk

 


I denna e-kurs ställs du inför reflektions frågor kring transformation och förändring i ditt inre. Använd denna e-kurs som en hjälp på traven för att få de verktygen du behöver för att finna klarhet i dina tankar och känslor kring den transformation och förändring som ligger framför dig.


"Jag har alltid sett fjärilen som en stark symbol för förändring och transformation. Att man måste lämna det gamla för att göra plats åt det nya. 

Precis det fjärilen gör. Den litar blint på sin magkänsla när den kryper in i sin kokong. Den vet att på andra sidan av detta finns det en ny början, där transformationen och förändringen visar sig tydligt. 

Tilliten, tålamodet och modet som fjärilar bär är något som inspirerat mig i min resa mot inre transformation."